За Україну! 3-ій загін СпП 73мц СпП!
Підпис №2605 від Олег Очаків